Symfonia Handel

Pakiet Uniwersalny

Dedykowany dla firm handlowych, usługowych lub produkcyjnych o złożonych procesach biznesowych, wymagających szerokiego dostosowania programu do specyfiki branży oraz zautomatyzowanej integracji z systemami zewnętrznymi, rozbudowanej analityki biznesowej. Linia dla firm szukających narzędzia umożliwiającego utworzenie rozwiązania „szytego na miarę” oraz prowadzenie rachunkowości zarządczej.

Możliwość programu

Sprzedaż z magazynem – prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i nie kartotekowych – wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i nie kartotekowych, – prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, – wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych – raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; – raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; – integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym

Funkcjonalności

eFaktury – możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF)limit e-Faktur: 1000

ePrzelewy – możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940

eDeklaracje – możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF

Zamówienia obce – rejestracja zamówień klientów w systemie, – automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemi (dokumenty WZ/Faktury), – raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary

Kartoteka towarów –  rejestracja danych towarów, – rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów

Kartoteka kontrahentów – rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę

Kartoteka płatności – przyjmowanie płatności od klientów, – rozrachunki z kontrahentami

Wczytywanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków na ich podstawie

Dostęp do standardowych zestawień i raportów

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników – uprawnienia do rodzajów operacji

Symfonia Connect – Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Symfonia pracującymi w odrębnych sieciach
Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży
Odbieranie dokumentów w programie Księgowym

Akademia Symfonii Handel Mini – dostęp tylko dla 1 użytkownika

Możliwość definiowania własnych typów dokumentów sprzedażowych/magazynowych/zamówień

Do 255 magazynów i działów sprzedaży – dla firm wielooddziałowych o umiarkowanie rozbudowanej strukturze organizacyjnej

Kartoteka dostaw i rezerwacji – możliwość śledzenia stanów magazynowych towarów z dokładnością do partii towaru/numeru seryjnego towaru

Ofertowanie (Contact Manager) – rejestracja kontaktów z klientami, – rejestracja kalendarza dla kontaktów z klientami, – rejestracja ofert dla klientów, -wysyłka ofert przy pomocy eMail, – przetwarzania statusów ofert, – tworzenia zamówień klientów na podstawie ofert

Kompletacja – możliwość realizacji uproszczonego procesu produkcyjnego i jego rozliczania magazynowo/księgowego

Możliwość definiowania własnych zestawień i raportów (AmBasic)

Zamówienia własne

  • rejestracja zamówień własnych do dostawców
  • automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami własnymi (pokumenty PZ/Faktury)
  • raportowanie zamówień w podziale na dostawców/towary,
  • zapotrzebowania na towary

Wielkość kartoteki towarów – dla firm o dużym asortymencie – brak ograniczeń kartoteki towarów

Własne pola kartoteki towarów – możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki towarów i raportowania sprzedaży wg tych pól

Własne pola w kartoteki kontrahentów – możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki kontrahentów i raportowania sprzedaży wg tych pól

Zaawansowane możliwości ustalania cen – cenniki okresowe dla towarów/grup towarów, kontrahentów/grup kontrahentów, – cenniki rabatowe

Możliwość współpracy z innymi produktami Symfonia (lub autoryzowanymi przez Symfonia za pośrednictwem WebAPI – MobilnySprzedawca, MobilnyMagazynier, ModułProdukcji, e-handel (platformy i sklepy internetowe)

Kastomizacja – możliwość zdefiniowania własnej obsługi zdarzeń (AmBasic, np.podczas zapisywania dokumentów itp.)

Zbiorcze korekty faktury – możliwość korygowania sprzedaży np. w przypadku wstecznego naliczania rabatów

Tryb pracy wieloodziałowej – możliwość pracy w trybie oddział/centrala

Uprawnienia użytkowników do struktury organizacyjnej – uprawnienia do magazynów/działów sprzedaży

Możliwość współpracy z dowolnym zewnętrznym oprogramowaniem za pośrednictwem WebAPI

Zaawansowana kastomizacja – własne pola dla dokumentów, pozycji dokumentów

Zaawansowana kastomizacja – własne układy kartotek

Zaawansowana kastomizacja – własne pola dla partii/dostaw

Zaawansowana kastomizacja – PluginSQL – możliwość wykonania własnej logiki biznesowej w postaci procedur bazodanowych przy zapisywaniu dokumentów / na żądanie użytkownika

Zaawansowana kastomizacja – możliwość tworzenia własnych modułów PRISM, rozszerzania funkcjonalnego aplikacji

Zaawansowana kastomizacja – możliwość wykorzystania skryptów C# do realizacji własnej logiki aplikacyjnej

Zaawansowane możliwości analityczne – definiowanie wymiarów analitycznych i ich raportowanie w module BI, – przenoszenie wartości wymiarowania dokumentów między modułami

Pakiet Uniwersalny

Dedykowany dla firm jedno lub wieloodziałowych z rozbudowaną gospodarką magazynową (do 255 magazynów) oraz procesami handlowymi. Ze zróżnicowanym asortymentem wymagającym dostosowania katalogów oraz rodzajów produktów, klientów do indywidualnych potrzeb oraz elastycznej analityki. Z potrzebą dopasowania systemu do potrzeb organizacji z zastosowaniem narzędzi do pracy mobilnej (handel i magazyn)

Możliwość programu

Sprzedaż z magazynem – prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i nie kartotekowych – wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i nie kartotekowych, – prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, – wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych – raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; – raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; – integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym

Funkcjonalności

eFaktury – możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF)limit e-Faktur: 1000

ePrzelewy – możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940

eDeklaracje – możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF

Zamówienia obce – rejestracja zamówień klientów w systemie, – automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemi (dokumenty WZ/Faktury), – raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary

Kartoteka towarów –  rejestracja danych towarów, – rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów

Kartoteka kontrahentów – rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę

Kartoteka płatności – przyjmowanie płatności od klientów, – rozrachunki z kontrahentami

Wczytywanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków na ich podstawie

Dostęp do standardowych zestawień i raportów

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników – uprawnienia do rodzajów operacji

Symfonia Connect – Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Symfonia pracującymi w odrębnych sieciach
Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży
Odbieranie dokumentów w programie Księgowym

Akademia Symfonii Handel Mini – dostęp tylko dla 1 użytkownika

Możliwość definiowania własnych typów dokumentów sprzedażowych/magazynowych/zamówień

Do 255 magazynów i działów sprzedaży – dla firm wielooddziałowych o umiarkowanie rozbudowanej strukturze organizacyjnej

Kartoteka dostaw i rezerwacji – możliwość śledzenia stanów magazynowych towarów z dokładnością do partii towaru/numeru seryjnego towaru

Ofertowanie (Contact Manager) – rejestracja kontaktów z klientami, – rejestracja kalendarza dla kontaktów z klientami, – rejestracja ofert dla klientów, -wysyłka ofert przy pomocy eMail, – przetwarzania statusów ofert, – tworzenia zamówień klientów na podstawie ofert

Kompletacja – możliwość realizacji uproszczonego procesu produkcyjnego i jego rozliczania magazynowo/księgowego

Możliwość definiowania własnych zestawień i raportów (AmBasic)

Zamówienia własne

  • rejestracja zamówień własnych do dostawców
  • automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami własnymi (pokumenty PZ/Faktury)
  • raportowanie zamówień w podziale na dostawców/towary,
  • zapotrzebowania na towary

Wielkość kartoteki towarów – dla firm o dużym asortymencie – brak ograniczeń kartoteki towarów

Własne pola kartoteki towarów – możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki towarów i raportowania sprzedaży wg tych pól

Własne pola w kartoteki kontrahentów – możliwość zdefiniowania dowolnych własnych pól dla kartoteki kontrahentów i raportowania sprzedaży wg tych pól

Zaawansowane możliwości ustalania cen – cenniki okresowe dla towarów/grup towarów, kontrahentów/grup kontrahentów, – cenniki rabatowe

Możliwość współpracy z innymi produktami Symfonia (lub autoryzowanymi przez Symfonia za pośrednictwem WebAPI – MobilnySprzedawca, MobilnyMagazynier, ModułProdukcji, e-handel (platformy i sklepy internetowe)

Kastomizacja – możliwość zdefiniowania własnej obsługi zdarzeń (AmBasic, np.podczas zapisywania dokumentów itp.)

Zbiorcze korekty faktury – możliwość korygowania sprzedaży np. w przypadku wstecznego naliczania rabatów

Tryb pracy wieloodziałowej – możliwość pracy w trybie oddział/centrala

Uprawnienia użytkowników do struktury organizacyjnej – uprawnienia do magazynów/działów sprzedaży

Pakiet Ekonomiczny

Dedykowany dla jednooddziałowej firmy handlowej lub usługowej z kartoteką do 1000 towarów oraz prostymi/standardowymi procesami biznesowymi

Możliwość programu

Sprzedaż z magazynem – prowadzenie sprzedaży usług i towarów kartotekowych i nie kartotekowych – wystawianie dokumentów sprzedaży dla klientów kartotekowych i nie kartotekowych, – prowadzenie gospodarki magazynowej towarów kartotekowych, – wystawianie dokumentów magazynowych (PZ/WZ); -inwentaryzacja stanów magazynowych – raportowanie sprzedaży w podziale na towary/klientów i ich grupy; – raportowanie stanów magazynowych w podziale na towary i ich grupy; – integracja dokumentów magazynowych i sprzedażowych z modułem finansowo-księgowym

Funkcjonalności

eFaktury – możliwość wysyłania eFaktur do klientów za pośrednictwem SMF (klienci nie muszą być użytkownikami SMF)limit e-Faktur: 1000

ePrzelewy – możliwość automatycznego generowania poleceń przelewu w formacie MT940

eDeklaracje – możliwość automatycznego generowania plików JPK_FA i wysyłania ich na bramkę MF

Zamówienia obce – rejestracja zamówień klientów w systemie, – automatyczne wystawianie dokumentów powiązanych z zamówieniami klientów w systemi (dokumenty WZ/Faktury), – raportowanie zamówień klientów w podziale na klientów/towary

Kartoteka towarów –  rejestracja danych towarów, – rejestracja różnych (do 20 różnych rodzajów) typów cen dla towaru, przeliczenia jednostek miar, kody kreskowe, opisy; Prowadzenie gospodarki magazynowej dla tych towarów

Kartoteka kontrahentów – rejestracja danych kontrahentów , wystawianie dokumentów i raportowanie sprzedaży w oparciu o tą kartotekę

Kartoteka płatności – przyjmowanie płatności od klientów, – rozrachunki z kontrahentami

Wczytywanie wyciągów bankowych i rozliczanie rozrachunków na ich podstawie

Dostęp do standardowych zestawień i raportów

Standardowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników – uprawnienia do rodzajów operacji

Symfonia Connect – Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Symfonia pracującymi w odrębnych sieciach
Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży
Odbieranie dokumentów w programie Księgowym

Akademia Symfonii Handel Mini – dostęp tylko dla 1 użytkownika

1 magazyn i 1 dział sprzedaży – dla firm jednooddziałowych

Wielkość kartoteki towarów – dla firm o mniejszym asortymencie – do 1000 towarów