Pakiet Ekonomiczny

Kompletne rozwiązane dedykowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednodziałowej firmy handlowej handlowej lub usługowej z prostymi/standardowymi procesami biznesowymi.

Rachunkowość bilansowa

  • Wielopoziomowy plan kont:60 000 pozycji w planie kont oraz 999kont syntetycznych
  • rozbudowane opcje generowania i zarządzania słownikami Zapisy na koncie, obroty na koncie, obroty kont aktywnych, bilans, rachunek zysków i strat

Zawansowane możliwości zarządzania użytkownikami i kontrola dostępu do danych

Rozrachunki

  • Wygodne i rozbudowane okna wyszukiwania i prezentacji rozrachunków
  • Mechanizm wyszukiwania brakujących rozrachunków

Obsługa walut

  • Walutowe potwierdzenia sald
  • Możliwość wprowadzania dowolnej ilości kursów walut
  • Obsługa dowolnej ilości kont bankowych dla kontrahenta
  • Przeszacowania walut – automatyczne wyliczenie różnic kursowych z wyceny walut na dzień bilansowy

Przelewy elektroniczne – umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych

Automatyczne generowanie deklaracji i sprawozdań (RZiS, BILANS, PIT, CIT, VAT, JPK) Sprawozdawczość zewnętrzna Podatkowa-

  • dokumenty dla urzędów, w tym wydruki informacji podsumowujących dla deklaracji VAT UE i VAT 27, wydruk kontroli podatkowej, należności, zobowiązań,
  • Automatycznie generowanie plików JPK:JPK_VAT, JPK_księgi rachunkowe, JPK_WB

Wysyłka e-deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa (e-Deklaracje)

Symfonia Connect – Automatyzacja wymiany danych między aplikacjami Symfonia pracującymi w odrębnych sieciach, Wysyłanie dokumentów z programu Sprzedaży, Odbieranie dokumentów w programie księgowym

Automatyczny mechanizm rozliczania ulgi za złe długi

Akademia Symfonii – dostęp tylko dla 1 użytkownika