Symfonia

Producentem Systemu Symfonia jest jeden z największych dostawców oprogramowania do zarządzania firmami na świecie. Jest to również wiodący producent, który dostarcza systemy klasy ERP w Polsce. Oprogramowanie Symfonii jest dostępne w subskrypcji, co oznacza, że koszt rozpoczęcia pracy z programem jest znacznie niższy niż w tradycyjnym modelu zakupu oprogramowania na własność. Dodatkowo każdy z programów można rozbudować poprzez dodatkowe aplikacje dostępne w chmurze, co pozwala na szybkie, bezpieczne i wygodne zarządzanie danymi.

Jesteś zainteresowany? Prosimy o kontakt:

Wszystko, czego potrzebujesz w biznesie

Oprogramowanie ERP jest przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach działania – od finansów i księgowości, poprzez kadry, płace, wsparcie sprzedaży, aż po zarządzanie produkcją i magazynem. To krok w stronę uzyskania przewagi biznesowej w każdej branży, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwie.

Korzyści biznesowe

 • możliwość generowania plików JPK
 • dostęp do rzetelnych analiz sprawozdawczych
 • monitoring aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwie
 • podniesienie efektywności działań w przedsiębiorstwie
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
 • możliwość dopasowania usług do potrzeb przedsiębiorstwa

Kluczowe funkcjonalności

 • dostarcza spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwia definiowanie oraz kontrolowanie budżetu
 • zapewnia możliwość elastycznej dekretacji księgowej
 • umożliwia pełen przegląd bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewnia szybki i łatwy dostęp do raportów i analiz
 • pomaga uporządkować procesy i zautomatyzować pracę
 • ułatwia efektywne wykorzystanie zasobów

Finanse i Księgowość

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe – od budowania planu kont i sprawnego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań.

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy

 • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych
 • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)
 • Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy”
 • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)
 • Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych
 • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów
 • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe
 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach
 • Automatyczne księgowania równoległe między zespołami „4” i „5”; kontrola kręgu kosztów
 • Możliwość stosowania definiowanych przez użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów.

Symfonia Handel

Dzięki oprogramowaniu Symfonia Handel można znacznie przyspieszyć, rozwinąć i zwiększyć sprzedaż. Użytkownicy uzyskują dostęp do wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu. Gromadzone dane są aktualne i uporządkowane. Zaletą oprogramowania jest również możliwość korzystania z urządzeń mobilnych oraz łączenie danych z tradycyjnego kanału sprzedaży z kanałem internetowym (e-commerce).

Zautomatyzowany proces sprzedaży i zakupu 

 • Maksymalne usprawnienie obsługi sprzedaży – automatyzacja standardowych czynności
 • Narzędzia do śledzenia, opisywania i  koordynowania całego procesu biznesowego
 • Możliwość wprowadzania zmian i edycji wystawianych dokumentów
 • Powielanie transakcji, tworzenie kopii istniejących dokumentów i ich wydruk (możliwość tworzenia funkcjonalnych szablonów dokumentów)
 • Zarządzanie fakturami elektronicznymi
 • Prowadzenie prostej lub złożonej polityki cenowe
  (rabaty dla grup klientów, cenniki okresowe, promocje)
 • Prezentacja danych
 • Ewidencja danych kontrahenta.
 • możliwość stworzenia własnego słownika operacji oraz kosztów dodatkowych związanych z produkcją,
 • możliwość wykorzystania słowników do kalkulacji rzeczywistych kosztów produkcji.
 • definiowanie dowolnego zestawu raportów na podstawie danych dostępnych z jednego, centralnego miejsca,

Elastyczna gospodarka magazynowa

 • Wystawianie i ewidencja różnych typów dokumentów (np. WZ, PZ, RW, PW, MM, IN+/-)
 • Odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa
 • Precyzyjna identyfikacja partii towarowych (z możliwością definicji dodatkowych cech)
 • Szereg raportów i analiz
 • Śledzenie rotacji towarów
 • Tworzenie dokumentów magazynowych na bazie poprzednich
 • Generowanie dokumentów magazynowych z poziomu innych modułów.

Produkcja

Program wspomaga technologiczny proces wytworzenia produktów. Pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcji, gospodarowanie kosztami oraz ewidencjonowanie powstałych odpadów. Usprawnia pracę działów produkcji, handlowych i księgowych. Sprzyja optymalizacji produkcji i wpływa na znaczne obniżenie bieżących wydatków.

Łatwe tworzenie zlecenia produkcyjnego

 • możliwość łatwego pobrania wszystkich składników receptury w ilości potrzebnej do skompletowania produktu w zadanej ilości,
 • organizacja zgodna z hierarchią produkcji,
 • możliwość pobierania i zwracania pojedynczych materiałów,
 • możliwość zawidencjonowania materiałów innych niż zdefiniowane w technologii, składników uszkodzonych, nadwyżek, kosztów dodatkowych (np. usługa podwykonawcy),
 • automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w programie Symfonia Handel,

Integracja z programem Symfonia Handel

Symfonia Produkcja współpracuje z programem Symfonia Handel, z którym jest ściśle zintegrowana. Oba programy bazują na wspólnych kartotekach towarowych, dokumentach magazynowych, zamówieniach i zdefiniowanych magazynach. W ramach integracji, oba programy mogą korzystać z automatycznych księgowań dokumentów, m.in.: wydań do produkcji, przyjęć z produkcji i korekt.

Kadry i płace

Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Umożliwia obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny ze znowelizowanym prawem pracy.

Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS

 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
 • Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 8C, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem.
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów – indywidualnie i grupowo.
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Deklaracje do GUS (Z-03, Z-06).
 • Raporty dla NFZ.

Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy

 • Szeroki wachlarz gotowych składników płacowych i systemów wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych i składników wynagrodzeń.
 • Możliwość definiowania dowolnych danych kadrowych np.: ukończone kursy, zaprenumerowane czasopisma, wydane przepustki, pieczątki.
 • Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy.
 • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych.
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy etatowi, pracujący na umowę zlecenia, według działów bądź stanowisk.
 • Możliwość tworzenia wielu rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych. Automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne).

Małej Księgowości

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję, obsługę rozliczeń podatkowych i rozliczeń z ZUS oraz współpracuje z programem Płatnik. Ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych.

Łatwe dostosowanie dla potrzeb firmy

 • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT)
 • Opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek liniowy
 • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową
 • Rozliczanie podatków miesięcznie lub kwartalnie
 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego
 • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika
 • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT)
 • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień posiadanych przez użytkownika
 • Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE.

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji

 • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów
 • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres
 • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień.

Obieg Dokumentów

Symfonia Obieg Dokumentów, to kompleksowe rozwiązanie typu workflow optymalizujące przepływ dokumentów, w każdej organizacji. Platforma powstała w wyniku kooperacji Sage – globalnego producenta oprogramowania oraz eDokumenty, posiadającego piętnastoletnie doświadczenie w dostarczaniu systemów IT. W wyniku owocnej współpracy powstał system Symfonia Obieg Dokumentów, zapewniający skuteczną optymalizację procesów obsługi dokumentów i danych w firmach.

Dzięki Symfonia Obieg Dokumentów zyskujesz:

 • Skrócenie czasu pełnej akceptacji dla dokumentów kosztowych.
 • Krótszy czas wyszukania konkretnej informacji.
 • Możliwość mailowe powiadamiania użytkowników o zdarzeniach zaistniałych w systemie
 • Kontrolę dostępu do dokumentów, w zależności od poziomu tajności
 • Monitoring przebiegu procesu i jego statusu
 • Ochronę oryginału dokumentu
 • Informacje o etapie procesu uprawnionych osób, grup, działów
 • Wygodną aplikację oraz interfejs poprzez stronę WWW