Gratyfikant nexo 1

Gratyfikant nexo to system wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Czynniki przyspieszające pracę to Intuicyjny interfejs i automatyzacja, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.
Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac takie jak : prowadzenie rozbudowanej ewidencji osobowej, wystawianie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, proste i zaawansowane planowanie, naliczanie wynagrodzeń, generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych. Prócz tego oferuje wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych możliwości programu, który posiada :

strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
obsługa delegacji krajowych i zagranicznych
akordy, prowizje i potrącenia komornicze
ewidencja czasu pracy
generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;

umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;

bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników