Gratyfikant GT 1

Gratyfikant GT jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym następcą programu Gratyfikant 3. Program polecamy małym i średnim firmoom oraz biurom rachunkowym. System dostosowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT oraz współpracuje z programem Płatnik.

Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji: Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmach oraz wypłat i rachunków; obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ; ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40), ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA) oraz innych uimów.

Gratyfikant GT wchodzi w skład systemu InsERT GT oraz współpracuje z jego programami księgowymi, tj. księgą przychodów i rozchodów (Rachmistrzem GT) i systemem finansowo-księgowym ( Rewizorem GT). Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.


Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych możliwości programu, który posiada :

rozbudowaną ewidencję pracowników: badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, historia zatrudnienia, przypisywanie cech i wiele innych;
unikalny i elastyczny model wynagrodzeń,przydatny w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników
rozbudowane składniki płacowe naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
definicję list płac i zestawów płacowych automatyzujących naliczanie „comiesięcznych” wynagrodzeń
ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat
planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę przez zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy ;
rejestrację faktycznego czasu pracy pracownika nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe
ewidencję nieobecności w pracy absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje)
ewidencję umów o pracę z elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń, tj. wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe;
ewidencję umów-zleceń,umów o dzieło oraz kontraktów menedżerskich,() m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów; definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;opcję naliczania i drukowania deklaracji skarbowych (PITy i ZUS)

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami. tel: