Aktualizacja Handel 2021.3

e-Commerce

Od 1 lipca 2021 w Polsce obowiązują przepisy Unii Europejskiej regulujące rozliczanie podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży B2C towarów o małej wartości oraz sprzedaży niektórych usług, w skrócie tzw. pakiet e-commerce.

Program Handel dostosowano do wspierania użytkownika w obsłudze tej zmiany prawnej.

Wybór kraju odbiorcy

Na dokumentach sprzedaży dodano możliwość uzupełnienia kraju odbiorcy.

Widok klasyczny okna

Na zakładce Odbiorca dodane zostało pole kraju:

oz_hmf_74

Nowy widok okna

Na zakładce Dane dodatkowe w grupie ustawień Odbiorca dodane zostało pole kraju:

oz_hmf_76

Wydruki

Dodano prezentację kraju odbiorcy na wydrukach:

•Dokument VAT 1

•Dokument VAT 1 org +kopia na stronie

•Dokument uproszczony

•faktura turystyczna

•dokument eksportowy 1

•dokument eksportowy 1 ang

•dokument eksportowy uproszczony

•dokument eksportowy uproszczony ang

•Dokument WDT ang

•Dokument VAT w walucie

•Dokument VAT w walucie uproszczony

(oraz wydrukach ich korekt)

Wymiana danych

Eksport dokumentów (import specjalny i przez obiekt integracji):  Faktura VAT w walucieFaktura VAT (oraz ich korekt) uzupełniono o obsługę kraju odbiorcy dokumentu.

Informacja o kraju odbiorcy w programie finansowo-księgowym widoczna jest na dokumencie w oknie rejestru.

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) na dokumentach i JPK_V7

Parametr MPP i atrybut JPK_V7 na dokumentach

Włączenie parametru MPP dla obsługi przelewu mechanizmem podzielonej płatności nie będzie powodować zaznaczenia również atrybutu MPP dla JPK_V7. I na odwrót, wybór atrybutu MPP dla JPK_V7 nie spowoduje zaznaczenia parametru MPP dokumentu.

Oznaczenie obsługi mechanizmem podzielonej płatności (MPP)

oz_hmf_73

Atrybut MPP dla JPK_V7

oz_hmf_72

Eksport danych

Eksport dokumentów (import specjalny i przez obiekt integracji) dostosowano do zmian w rozdzieleniu stosowania parametru MPP dokumentu i atrybutu dla JPK_V7.

Weryfikacja VAT

Na oknie kontrahenta dodano prezentację daty i statusu ostatnio wykonanej weryfikacji czy podatnik jest czynnym płatnikiem VAT.

oz_hmf_75

Opisy kodów GTU

Zaktualizowano opis kodów towarowych GTU zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 lipca 2021.

Inne zmiany

•Dla Oferty skrót klawiszowy Alt+B umożliwi zmianę rabatu.

•Na nowych oknach dokumentów naprawiono egzekwowanie parametru polityki sprzedaży Wystawianie dokumentów sprzedaży bez pokrycia.

•Usunięto problem braku identyfikatora FK kontrahenta przy automatyczne synchronizacji w modelu osobnych baz.

•Usunięto problem przypadków niezapisywania wartości pól własnych dokumentu.

•Usunięto problem zamykania aplikacji błędem po wyświetleniu komunikatu o wyczerpanym limicie zalogowanych użytkowników.

•Usunięto błąd powodujący brak uwzględniania na dekretacji faktury zaliczkowej końcowej pozycji zrealizowanych na wcześniejszych zaliczkach (schemat księgowania z kwotą suma zaliczek netto).

•Poprawiono obsługę rachunku bankowego kontrahenta przy imporcie operacji bankowych.

•Naprawiono wykonywanie zestawień w kontekście wybranego kontrahenta lub towaru.

•Usunięto problem błędu przy wykonywaniu zestawienia wybranych dokumentów sprzedaży, gdy na filtrze kolumny wykluczony został przynajmniej jeden kontrahent.

•Księgowanie raportu okresowego będzie sortowało zapisy aby po zapisie równoległym paragonu znajdował się zapis równoległy magazynu.

•Poprawiono obsługę korekty paragonów wystawionych przed wprowadzeniem raportów okresowych. Korekty takich dokumentów nie będą automatycznie dołączane do generowanego raportu okresowego.

•Poprawiono usuwanie pustych dokumentów raportów okresowych wynikających ze zmiany generowania dziennie/miesięcznie.

•Naprawiono sumowanie dekretów, gdy zaznaczona jest opcja Twórz dekrety zbiorcze dla księgowań magazynowch w RO.

•Program skoryguje podwójne spacje przy wprowadzaniu kodu towaru (przy pracy w nowym widoku okna).

•Naprawiono wykazywanie przy eksporcie symbolu typu dokumentu RKO.

•Poprawiono obsługę generowania faktury do zamówienia przez użytkownika bez prawa do negocjacji cen, gdy parametr pracy Inne > aktualizacja danych dokumentu w buforze ustawiony jest na Nie.

•Usunięto problem przypadków braku odpowiedzi programu po kliknięciu przycisku Informacje w oknie kontrahenta.

•Rozwiązano problem znikania adresów dostaw na dokumencie przy zmianie adresu kontrahenta.

•Naprawiono stosowanie właściwych szablonów numeracji dla typu dokumentu, gdy raport okresowy i jego korekta korzystają z tej samej serii.

•Naprawiono wykonywanie zestawień z okna kontrahenta i towaru w widoku klasycznym.

•Usunięto problem błędów występujących przy imporcie operacji bankowych dla pracownika lub urzędu.

•Usunięto problem z wyszukiwaniem towarów przy współpracy z czytnikiem kodów paskowych.

•Poprawiono obsługę paragonów 450 zł. wystawianych dla kontrahenta bez numeru NIP ale z numerem PESEL.

•Poprawiono numerację raportów okresowych z wykorzystaniem makra działu (#w#W) w schemacie numeracji.

•Usunięto problem spowolnienia pracy przy wprowadzaniu kompletów.

•Poprawiono wykazywaniem kodu CN na wydruku dokumentu WDT.

•Poprawiono obsługę dokumentów, na których znajduje się towar z upustem lub ceną bazową/zakupu w walucie, w sytuacji gdy nie wprowadzony został na dany dzień kurs waluty.

•Usunięto problem blokowania wystawiania dokumentu sprzedaży z dokumentem magazynowym, gdy użytkownik ma odebrane prawo Tworzenie i usuwanie powiązań między dokumentami.