Aktualizacja ERP Zarządzanie Produkcją 2021.3

Zarządzanie Produkcją – Zmiany techniczne/funkcjonalne

•Dodano kolumnę Nazwa pozycji w funkcjonalności Przesunięcie MM.

•Optymalizacja ładowania listy wymiarów w widokach w module Zarządzanie Produkcją.

•Zmiana opisu raportów Możliwości produkcyjne zlecenie oraz Możliwości produkcyjne Karta technologiczna.

•Optymalizacja procesu zamykania zlecenia – analiza poprawności zamykanego zlecenia.

•Usprawnienia w obszarze komunikatów zdarzeń.

•Zmiana nazw procesów dla modułu Panele meldunkowe i Zarządzanie produkcją: Panele meldunkowe (PMF)Zarządzanie Produkcją (PZF).

•Kontrola dat dostaw surowców podczas wystawiania dokumentu rozchodowego. Dodanie komunikatu, gdy data dostawy wybiega w przyszłość. Brak kontroli w odpowiednim momencie był powodem wystąpienia komunikatu „Problem z wystawieniem dokumentu”, który nie wskazywał na przyczynę.

•Ograniczenie w zleceniu produkcyjnym > BOM w kolumnie do pobrania widoczności/możliwości wpisania ilości dokładniejszej niż 4 miejsca po przecinku. Ilości automatycznie przeliczone zostaną zaokrąglone.

•Dodano okno z informacją o informacji dotyczącej bazy danych. Wywołanie okna odbywa się poprzez dwukrotne  kliknięcie w nazwę firmy znajdującą się w prawym dolnym rogu programu.

oz_pzf_80
oz_pzf_81

Zarządzanie Produkcją – Naprawa błędów

•Naprawa wyświetlania ilości planowanej kosztów stałych w zleceniu produkcyjnym.

•Naprawa błędu „Nie znaleziono aktywnych działów w programie Symfonia Handel” przy wejściu do modułu Zarządzanie Produkcją.

•Poprawa odświeżania listy na zleceniu produkcyjnym z nowo zdefiniowanymi zamiennikami dla surowca.

•Poprawa funkcji walidującej w scriptingu w obszarze wyświetlania komunikatów.  

•Naprawa błędu występującego w module Zarządzanie Produkcją po usunięciu wymiaru w module Handel.

•Naprawa automatycznego przypisania technologii  do pozycji na planie produkcyjnym .

•Poprawa odświeżania listy zamienników w zleceniu, po  dodaniu zamiennika do towaru w module Handel.

Panele Meldunkowe – Naprawa błędów

•Naprawa problemu z wydrukiem etykiet z kafelka Wydruk etykiet.

Moduł Zapotrzebowania – Zmiany techniczne/funkcjonalne

•Konieczność wykonania skryptów przed uruchomieniem funkcjonalności.

W wersji 2021.3 poza wgraniem pliku z funkcjonalnością do folderu Modules\HM należy wykonać skrypty na bazie. Skrypty znajdują się w paczce do wersji 2021.3.  

W pierwszej kolejności należy wykonać skrypt : SQLscripts a następnie refresh.

•Rozbudowa modułu zapotrzebowania o możliwość wyboru jednostki miary dla obliczenia zapotrzebowania oraz prezentacji na zamówieniu własnym.

Konfiguracja rozwiązania

Aby uruchomić funkcjonalność należy w menu bocznym zaznaczyć opcję Użyj dodatkowych jednostek miary.

oz_pzf_82

Założenia rozwiązania

Rozbudowa umożliwia prezentację ilości do zamówienia we wszystkich jednostkach miary zdefiniowanych dla analizowanego towaru ( ewidencyjna, dodatkowa1, dodatkowa2).

Raport umożliwia wskazanie jednostki miary według której ma zostać wygenerowane zamówienie własne.

Sposób wykonywania

Obliczenie zapotrzebowania w wybranej jednostce miary

Dodane zostały kolumny:

•J.m. dod. 1  ( jednostka miary dodatkowa 1)

•Do zam. dod.1

•J.m. dod.2 ( jednostka miary dodatkowa 2)

•Do zam. dod.2

oz_pzf_83

Zmiana ilości w wybranej kolumnie „Do zamówienia” spowoduje przeliczenie w pozostałych kolumnach.
 

Wybór jednostki miary dla zamówienia

Domyślną jednostką miary na zamówieniu jest j.m. (ewidencyjna). Zmiana jednostki odbywa się poprzez 2x klik na wybranej jednostce miary. Po tej akcji oznaczona kolumna z jednostką miary zostaje zaznaczona kolorem zielonym.

Aktualizacje

•Moduł Zamienniki

•Moduł Zapotrzebowania

Modyfikacje Tabel/Widoków SERP

•MF.ProductionInventoryItem

•MF.ProductionSysSettings

•MF.ProductionSysReport

Odświeżenie widoków

•vMFProductClassificationDef

•MF.ProductionInventoryItem

•MF.vMFlistItems_All

•MF.vMFListItems_Cards

•MF.vMFListItems_Products