Aktualizacja ERP Środki Trwałe 2021.3

Zmiany w wersji 2021.3

Księgowanie

Zapisy księgowe wysyłane do modułu finansowo księgowego będą zawierały nazwę użytego szablonu księgowania.

oz_st_02