Rewizor nexo

Rewizor nexo to system wspomagający prowadzenie księgowości. Rozbudowany i przejrzysty interfejs sprawia, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza. Wspiera księgowych między innymi w:
⦁ zarządzaniu planami kont
⦁ dekretacji i księgowaniu
⦁ ewidencji VAT, pojazdów, umów i płac
⦁ obsłudze środków trwałych
⦁ wstawianiu deklaracji skarbowych
⦁ operacjach kasowych
⦁ operacjach na rachunkach bankowych
⦁ ewidencjonowaniu i rozliczaniu rozrachunków

Główne możliwości Rewizora nexo:
⦁ płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe
⦁ możliwość pracy jednostanowiskowej, lub sieciowej
⦁ integracja z systemem Subiekt nexo
⦁ ewidencje i rozliczanie ewidencji VAT z zakupów i sprzedaży, korekty VAT nieterminowych płatności i tworzenie zapisów na podstawie JPK_VAT
⦁ generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej
⦁ rozliczenia metodą kasową
⦁ obsługa płatności gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony)
⦁ rozbudowana sprawozdawczość finansowa
⦁ system rozliczeń właścicielskich od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami
⦁ komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS
⦁ badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES i rejestru kaucji gwarancyjnych
⦁ wystawianie deklaracji ZUS z możliwością eksportu do programu Płatników

Obsługa RODO:
⦁ cele i zgody na przetwarzanie danych
⦁ obowiązki informacyjne
⦁ ochrona danych
⦁ prawo do zapomnienia (anonimizacja)