Integracja / IT
 
Import i eksport danych

Mechanizmy importu i eksportu danych dostępne w SYMFONII® Forte pozwalają skonfigurować połączenia niemal z każdym systemem zewnętrznym. Obsługują różne, w tym nietypowe, formaty danych. Zaawansowane rozwiązania informatyczne pozwalają przekształcać informacje w trakcie procesu importu oraz elastycznie reagować w sytuacjach, gdy importowane dane są niepełne lub niepoprawne. SYMFONIA® Forte standardowo wyposażona jest w gotowe szablony importu dla najpopularniejszych systemów, co umożliwia również przygotowanie nowych, obsługujących nietypowe przypadki.

Własne okna aplikacji

Zestaw narzędzi informatycznych, które umożliwiają specjalistom działu IT lub niezależnym producentom projektowanie nowych okien programu bezpośrednio w aplikacji. Ich integracja z istniejącą logiką biznesową systemu sprawia, że SYMFONIA® Forte może być wykorzystywana jako otwarta platforma do tworzenia rozwiązania ściśle dostosowanego do specyfiki biznesu klienta. Do tworzenia okien może być wykorzystany wbudowany w system język Microsoft Visual Basic for Application albo dowolne narzędzie zewnętrzne - Visual Basic, C lub .NET.
Okna zapewniają bezpośredni dostęp do bazy danych Microsoft SQL Server.

Środowisko programistyczne VBA

System SYMFONIA® Forte jako jedyny w Polsce oraz jeden z nielicznych na świecie został standardowo wyposażony w pełne, zintegrowane środowisko Visual Basic for Application (VBA). Język programowania VBA, posiadający możliwość korzystania z funkcjonalności biznesowej wbudowanej w programy Symfonii Forte oraz narzędzia budowania okien stwarzają możliwość rozwoju aplikacji zarówno we własnym zakresie, jak i przy wsparciu niezależnych producentów oprogramowania.

Narzędzia integracji

Grupa narzędzi umożliwiająca integrację SYMFONII® Forte z aplikacjami innych producentów. Zestaw obiektów COM pozwala m.in. na bezpośrednią synchronizację kartotek, wprowadzanie dokumentów księgowych do bufora SYMFONII® Forte lub odczytywanie aktualnego stanu rozrachunków. Obsługa formatów XML/HTML umożliwia bezpośredni dostęp do danych ze stron www oraz dokumentów MS Office z poziomu aplikacji SYMFONII® Forte.

Otwarty system raportowy

Grupa narzędzi umożliwiająca przygotowanie raportów (elementów dodatkowych) do modułów tworzących SYMFONII® Forte. Raporty automatyzują proces przygotowywania nietypowych zestawień, specyficznych dokumentów, danych w postaci elektronicznej np. do systemów bankowości elektronicznej. Środowisko do tworzenia wszystkich standardowych raportów oraz ich definicje są dostępne dla użytkownika, co pozwala na ich łatwą rozbudowę lub modyfikację.

OLE Automation

Grupa mechanizmów i narzędzi, które umożliwiają udostępnianie danych zgromadzonych w bazach SYMFONII® Forte do zewnętrznych aplikacji. Technologia OLE Automation pozwala prowadzić m.in. wielowymiarowe analizy danych z wykorzystaniem tabel przestawnych Microsoft® Excel lub tworzenie dokumentów oraz korespondencji przy pomocy Microsoft® Word.

Programowanie

Język skryptowy (AmBasic) umożliwia dostosowanie SYMFONII® Forte do indywidualnych potrzeb firmy bez konieczności dokonywania zmian w samej aplikacji. Zapewnia obsługę specyficznych procesów biznesowych (np. konfiguracja złożonych systemów wynagrodzeń) oraz pozwala rozszerzyć zakres realizowanych przez aplikację operacji. Posiada bezpośredni dostęp do danych przechowywanych w bazie Microsoft SQL Server aplikacji.

Zewnętrzne bazy danych

Wbudowane w System SYMFONIA® Forte języki programowania pozwalają na oprogramowanie dostępu z poziomu aplikacji do zewnętrznych baz danych. Otwiera to nieograniczone możliwości integracji i wymiany danych z innymi systemami funkcjonującymi w firmie klienta. Wsparcie otwartych standardów ADO oraz OLEDB zapewnia obsługę niemalże wszystkich formatów baz danych, np. Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, Sybase, Pervasive, Informix oraz wielu innych.

 
Otwarta platforma informatyczna pozwala dostosować system do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa
Możliwość bezpiecznego, samodzielnego rozwoju aplikacji bez ingerencji w jej kod źródłowy
Optymalizacja kosztów inwestycji w IT dzięki możliwości integracji SYMFONII® z już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie rozwiązaniami
Gwarancja ciągłości pracy i dostępu do kluczowych danych biznesowych w przypadku zmiany systemu na SYMFONIĘ® Forte
Swobodny wybór dostawcy usług informatycznych dzięki ogólnie znanym językom programowania dostępnym w systemie

Bezpieczeństwo danych i skalowalność systemu dzięki wykorzystaniu Microsoft SQL Server
"...Na szczególną uwagę zasługuje wiedza fachowa osób wdrażających oprogramowanie, które pomimo konieczności sprzęgnięcia kilku różnych platform systemowych, poradziły sobie bez większych problemów"

Kazimierz Nowiński,
Renault Dąbrowscy
Sp. z o.o.

Gold Certified Partner to najwyższy poziom partnerstwa z firmą Microsoft®. Partnerzy posiadający ten status mają dostęp do narzędzi oraz możliwość nawiązania najbliższych relacji z Microsoft®, także poprzez uczestniczenie w projektach tworzenia oprogramowania.