strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Co to jest podpis elektroniczny?


Strona Główna >> Podpis Elektroniczny >> Co to jest podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny - jest narzędziem umożliwiającym identyfikację nadawcy wiadomości przesyłanej przez Internet lub za pomocą innych dowolnych mediów elektronicznych. W przeciwieństwie do tradycyjnego podpisu, podpis elektroniczny jest nierozerwalnie związany z dokumentem i nie da się ich rozdzielić. Dzięki temu sprawdza się zarówno autentyczność podpisu jak i treści podpisanego dokumentu. W związku z tym, nawet jeśli po drodze coś w treści dokumentu zostanie zmienione, jego adresat będzie o tym natychmiast poinformowany, przez co przesyłka nie będzie dla niego wiarygodna.


Zastosowanie podpisu elektronicznego.

 • wymiana dokumentów drogą elektroniczną z zapewnieniem poufności,
 • składanie drogą elektroniczną dokumentów, wniosków,
 • wydawanie pozwoleń,
 • rejestracja i innych czynności dokonywanych w urzędach publicznych,
 • składanie zeznań podatkowych,
 • przeprowadzanie operacji bankowych,
 • zawieranie umów,
 • bezpieczny dostęp poprzez Internet do zasobów firmowych.

Korzyści, jakie odniesie użytkownik podpisu elektronicznego znacznie przekroczą poniesione na ten cel wydatki. Zastosowanie podpisu elektronicznego umożliwi:

 • znaczne zmniejszenie ponoszonych kosztów,
 • przyspieszenie komunikacji,
 • przyspieszenie procedur, procesów i kontroli obiegu dokumentów,
 • bezpieczeństwo.

Wymagania techniczne

Zgodne z wymaganiami określonymi przez „Rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego” (Dz U 2002 Nr 128, Poz. 1094), tzn.:

 • komponent techniczny, którym jest mikroprocesorowa karta kryptograficzna cryptoCertum 1.0,
 • oprogramowanie podpisujące proCertum SecureSign 2.1.


Podpis elektroniczny kwalifikowany  - jego definicja powinna być zbudowana w oparciu o kilka ustępów Ustawy z dnia 18 września 2008r. o podpisie elektronicznym.

Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.


Czyli mamy dwa warunki podpisu kwalifikowanego:

 1. bezpieczny podpis elektroniczny,
 2. weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:


  • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
  • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
  • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

W rezultacie podpis kwalifikowany (równoważny odręcznemu) to podpis elektroniczny, który jest:

 • weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
 • składany przy pomocy bezpiecznych urządzeń.
Rodzaje podpisów kwalifikowanych

Podpis Elektroniczny Osobisty - jest to certyfikat kwalifikowany wydawany osobom fizycznym występującym we własnym imieniu. Właściciel certyfikatu jest więc jednocześnie jego użytkownikiem. Certyfikat ten obok podstawowych danych identyfikujących właściciela, takich jak imię, nazwisko i numer PESEL może zawierać szereg dodatkowych informacji, np. datę urodzenia lub adres właściciela.

Podpis Elektroniczny Profesjonalny - jest to certyfikat kwalifikowany wydawany osobom fizycznym występującym w imieniu innej osoby fizycznej, firmy, instytucji bądź organu władzy publicznej. Właścicielem tego certyfikatu jest reprezentowany podmiot, natomiast jego użytkownikiem jest reprezentujący ten podmiot przedstawiciel. Certyfikat ten obok podstawowych danych identyfikujących użytkownika, takich jak imię, nazwisko i numer PESEL, zawiera również informacje dotyczące podmiotu, który jest przez niego reprezentowany.
Katalog stron
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">