strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD)


Strona Główna >> Podpis Elektroniczny >> Elektroniczny Obieg Dokumentów

Opis systemu


System elektronicznego obiegu dokumentów obsługuje pełen obieg korespondencji oraz umożliwia całkowitą kontrolę przepływu dokumentów. Rozwiązanie oparto o Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcję Obiegu Dokumentów, obowiązującą w danej instytucji. System umożliwia obsługę dokumentów nadsyłanych w postaci papierowej, elektronicznej oraz w formie faksu. Dokumenty wprowadzone do systemu mogą być łatwo segregowane poprzez łączenie ich w elektroniczne sprawy i teczki. System zapewnia automatyczną kontrolę terminowości załatwiania spraw i generowanie ponagleń. Zastosowanie algorytmów wyszukiwania pełnotekstowego umożliwia szybkie dotarcie do potrzebnej informacji oraz przeglądanie dokumentów według opisujących je atrybutów i słów kluczowych. System cechuje się łatwością integracji z innymi systemami. Dzięki połączeniu z Biuletynem Informacji Publicznej umożliwia sprawdzanie statusu spraw oraz rejestrację dokumentów przez Internet.


Do czego?


Przejście z dokumentów papierowych na formę elektroniczną jest podstawowym warunkiem poprawnej organizacji i skutecznego zarządzania informacją w urzędzie. Stale rosnąca ilość dokumentów w instytucji, konieczność lepszej kontroli realizowanych spraw oraz wymogi dostosowania urzędu do wysokich standardów w zakresie obsługi petentów obowiązujących w Unii Europejskiej to problemy, których rozwiązanie wymaga podejścia kompleksowego.

System EOD jest stabilnym i sprawdzonym rozwiązaniem, gwarantującym profesjonalny obieg informacji w instytucji, optymalnie dostosowanym do warunków pracy urzędów miast i gmin.

Zastosowanie systemu pozwala przetwarzać dokumenty w postaci elektronicznej, zwiększyć kontrolę realizacji spraw oraz wprowadzić automatyzację procesów pracy.


Dla kogo?


Odbiorcami systemu EOD są przede wszystkim urzędy administracji rządowej i samorządowej, które z racji swej działalności, mają liczne kontakty z otoczeniem i rozbudowany obieg informacji. Należą do nich miedzy innymi: Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Centralne i Ministerstwa.


Korzyści z wdrożenia systemu EOD:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez urząd,
  • Ograniczenie wydatków na materiały biurowe,
  • Wzrost wiarygodności działań i decyzji instytucji,
  • Uporządkowanie i przyśpieszenie obiegu dokumentów,
  • Skrócenie czasu podejmowania decyzji,
  • Kontrola wydawanych decyzji i poleceń,
  • Skrócenie czasu dotarcia do dokumentów historycznych,
  • Możliwość spełnienia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • Zapewnienie niezmiennej jakości dokumentu (eliminacja czynnika „zużycia papieru”),
  • Łatwość wdrożenia nowych pracowników do pracy.

  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">