strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP)


Strona Główna >> Podpis Elektroniczny >> Elektroniczny Urząd Podawczy

To usługa świadczona w formie outsourcingu, bazująca na kwalifikowanej usłudze poświadczenia przedłożenia i odbioru. Elektroniczny Urząd podawczy został przygotowany z myślą o tych instytucjach, które chcą powierzyć administrację systemu wyspecjalizowanej firmie (np. nie posiadają odpowiednio przygotowanej kadry lub wystarczającej infrastruktury lokalowo-technicznej).


W zakres usług Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) wchodzą:

 • obsługa formularzy www z możliwością złożenia bezpiecznego podpisu pod dokumentem przy użyciu dowolnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • przyjmowanie formularzy elektronicznych (funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)),
 • weryfikacja formularzy i podpisów elektronicznych,kwalifikowane poświadczanie przedłożenia i odbioru (przesyłki poleconej – DA) świadczone przez CERTUM PCC,
 • bezpieczne długookresowe archiwum podpisanych elektronicznie dokumentów,
 • znakowanie dokumentów kwalifikowanym znacznikiem czasu,
 • obsługa komunikacji zwrotnej.

Zalety korzystania z Elektronicznego Urzędu podawczego (EUP):

 • bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, spełniający wszelkie wymagania stawiane przez prawo,
 • gwarancja nieprzerwanego dostępu do własnych zasobów,
 • profesjonalny backup danych,
 • długookresowe archiwizowanie dokumentów elektronicznych,
 • możliwość przekazania spraw związanych z administrowaniem systemem profesjonalnej firmie zewnętrznej,
 • wyposażenie systemu w moduł filtracji danych wejściowych, pełniący funkcję zapory antyspamowej,
 • możliwość automatycznej kategoryzacji (rozdzielnik wg spraw) wpływających danych i rozdział ich w ustalone miejsca wewnętrznych systemów urzędu,
 • współpraca z SOD (System Obiegu Dokumentów), systemami kancelaryjnymi, formularzami on-line oraz działanie samodzielne (jako skrzynka poczty elektronicznej),
 • zintegrowanie z kwalifikowanymi usługami infrastruktury PKI,
 • duża wydajność oraz łatwa skalowalność systemu.

Usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) spełnia wszystkie wymagania prawne stawiane podmiotom realizującym zadania publiczne zawarte w:

 • Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565),
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.),
 • Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno–technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z dnia 13 października 2005 r.)
 • Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.),
 • Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego - EUP oraz Elektronicznej Kancelarii Podawczej (EKP) realizujących ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">