strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


SYMFONIA® Forte

Strona Główna >> Programy dla firm >> Środki Trwałe >> Symfonia Forte

SYMFONIA® Forte to polskie rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe.

Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji i przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania. Szybki dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz obniża ogólne ryzyko działalności.

SYMFONIA® Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, sprzedaż i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz analizy i zarządzanie informacją. Zaawansowane rozwiązania z grupy  integracja IT oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój poszczególnych modułów, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa decydującego się na System SYMFONIA® Forte:

Pewność i perspektywiczność inwestycji
Stały rozwój systemu jest gwarancją jego pełnej zgodności z polskim prawem oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb Użytkowników działających na konkurencyjnym rynku. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu aplikacji zapewniają ich wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Skalowalność systemu umożliwia dodawanie modułów czy dodatkowych stanowisk wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Zastosowane w SYMFONII® Forte rozwiązania pozwalają na jej bezpieczny rozwój bez ingerencji w tzw. "kod źródłowy", co znacznie skraca czas i obniża koszt tworzenia indywidualnej dla danej firmy funkcjonalności.

Efektywność i bezpieczeństwo pracy
Wysoka jakość produktów i usług świadczonych Użytkownikom SYMFONII® Forte przez specjalistów Sage Symfonia i Autoryzowanych Partnerów są gwarancją stabilności i wysokiej wydajność pracy. Dostępna na terenie całego kraju oferta usług obejmuje zarówno opiekę serwisową, pomoc techniczną i merytoryczną z zakresu wykorzystania aplikacji, jak i tworzenie dedykowanych rozwiązań czy raportów. Indywidualne, pisemne umowy, zawsze uzgadniane z Klientem, pozwalają zaplanować budżety informatyczne oraz umożliwiają dobór optymalnego dla danego przedsiębiorstwa zakresu opieki czy czasu reakcji specjalistów na zgłoszenie Użytkownika.

Dostęp do spójnej i wiarygodnej wiedzy biznesowej
Możliwość ścisłej integracji ze specjalistycznymi lub branżowymi programami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie zapewnia dostęp do spójnych oraz wiarygodnych danych w ramach jednolitego środowiska informatycznego. Migracja do SYMFONII® Forte kluczowych informacji biznesowych, zgromadzonych w aplikacjach zastąpionych przez system, pozwala zachować ciągłość pracy organizacji i wykorzystywać dane historyczne do potrzeb zarządczych.

Zwrot nakładów poniesionych na informatyzację w przewidywanym czasie
Starannie dobrane usługi obejmujące analizę przedwdrożeniową, implementację systemu oraz szkolenia dla pracowników sprawiają, że średni czas uruchomienia systemu w firmie nie przekracza kilku tygodni. Wieloletnie doświadczenie i znajomość specyfiki polskiego rynku oraz dostęp pracowników Sage Symfonia do unikatowej wiedzy firm z Grupy SAGE są gwarancją zastosowania optymalnych dla Klienta modeli biznesowych już na etapie wdrożenia.

  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">