strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


System Symfonia® Środki Trwałe

Strona Główna >> Programy dla firm >> Środki Trwałe >> System Symfonia® Środki Trwałe

Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umożliwia ewidencjonowanie obcych środków trwałych wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, wynajmu lub dzierżawy. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych. Rozlicza koszty zgodnie z przepisami o dotacjach. 

 Pełna obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych informacji opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej)
 • Dowolne ustawienia lat obrachunkowych
 • Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym
 • Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych
 • Automatyczne obliczanie nowych wartości w przypadku operacji wykonywanych na częściach składowych: odłączenie, likwidacja, sprzedaż, przeniesienie do innego środka
 • Obsługa środków refundowanych
 • Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy
 • Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali
 • Rozliczanie ulg inwestycyjnych (w ujęciu historycznym)
 • Możliwość ewidencji danych potrzebnych do dokonania korekty VAT naliczonego na koniec roku podatkowego
 • Ewidencja umów leasingu, wynajmu i dzierżawy
 • Ewidencja kosztów eksploatacji środka
 • Możliwość wydruków do pliku PDF  
 Obsługa niskocennych składników majątku
 • Ewidencja oraz jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych
 • Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku
 • Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go do amortyzacji
 Automatyczne wyznaczanie odpisów amortyzacyjnych
 • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzowanie środka trwałego metodą liniową, degresywną lub indywidualną
 • Amortyzacja przyspieszona
 • Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo oraz obsługa amortyzacji odnoszącej się jedynie do części wartości początkowej
 • Możliwość wyboru korzystniejszej metody amortyzacyjnej, dzięki wyznaczaniu i analizie przewidywanego planu amortyzacji
 Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
 • Możliwość grupowej lub indywidualnej aktualizacji wartości środków trwałych
 • Automatyczny dobór odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji dla każdego środka, według wprowadzanej Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych
 • Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych
 • Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej  
 Szybki dostęp do niezbędnych informacji
 • Kompletny opis cech środka trwałego (począwszy od nazwy, numeru ewidencyjnego, daty przekazania do użytkowania i wartości początkowej, aż do opisu typu amortyzacji, ustalonej stopy procentowej, planowanego czasu eksploatacji oraz kwot miesięcznych i rocznych stawek umorzeń)
 • Obsługa miejsc powstawania kosztów
 • Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania)
 • Elastyczne grupowanie środków trwałych, np.: ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca ich użytkowania
 • Ewidencjonowanie eksploatacji części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu  
 Szeroki wybór zestawień i raportów
 • Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych
 • Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach
 • Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury
 • Automatyczne tworzenie dokumentów: OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych
 • Drukowanie karty środka trwałego
 • Historia środka trwałego - wszystkie operacje od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji
 • Raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym
 Integracja z innymi programami Systemu Symfonia
 • Integracja z programem Finanse i Księgowość
 • Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (szablony księgowań)
 • Możliwość wysyłania operacji amortyzacja, korekta amortyzacji i likwidacja do księgi przychodów i rozchodów w programie Mała Księgowość
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">