strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


System Symfonia® Analizy Finansowe

Strona Główna >> Programy dla firm >> Analizy zarządcze >> System Symfonia® Analizy Finansowe

Program wspomaga i przyspiesza pracę działów finansowo-ekonomicznych w firmie. Umożliwia szybkie przygotowanie dowolnych analiz danych zaewidencjonowanych w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium. Wykorzystuje wzbogacony o dodatkowe funkcje arkusz kalkulacyjny MS Excel.  pobierz demo | podręcznik (PDF)

Szybkie tworzenie analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych oraz dla zewnętrznych instytucji finansowych

 • Przygotowywanie zestawień kosztów w różnych układach, np. według zużycia poszczególnych rodzajów materiałów, miejsc powstania kosztów
 • Zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
 • Definiowanie dowolnych wskaźników finansowych, pomocnych w monitorowaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Przygotowywanie raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji
 • Możliwość zdefiniowania wzorców wspomagających rozliczanie produkcji
 • Rozliczanie kosztów ogólnych firmy, np. według zatrudnienia, powierzchni
 • Możliwość tworzenia budżetu oraz analizowania jego realizacji
 • Tworzenie zestawień rozrachunkowych dla potrzeb windykacji na każdy dzień
 • Analiza rozrachunków w podziale na projekty (znaczniki)
 • Tworzenie raportów o największych dłużnikach lub najlepszych płatnikach firmy
 • Raporty o własnych zobowiązaniach wobec klientów i urzędów
 • Analiza sytuacji finansowej firmy z wykorzystaniem wskaźników finansowych
Znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • Bezpośredni wybór kont z planu kont programu Finanse i Księgowość oraz pozycji bilansu i rachunku zysków i strat
 • Proste definiowanie zestawień – wybór lat, okresów oraz sposobu naliczania i grupowania danych za pomocą rozwijanych list i przełączników
 • Grupowe wypełnianie danych dla wskazanych pozycji, np. dla stanów wybranych kont w kolejnych miesiącach roku
Różnorodne gotowe zestawienia i raporty
 • Dane do sprawozdania F01 zgodnie z wymaganiami GUS
 • Wzorcowe arkusze obrotów kont i sald
 • Przykładowe arkusze wyliczające wskaźniki finansowe: płynności finansowej, kapitału obrotowego, zadłużenia, kontroli kosztów, rentowności
 • Wskaźniki finansowe i ich interpretacja oraz prezentacja na wykresach
 • Arkusze bilansu, rachunku zysków i strat w dowolnych przedziałach czasu
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią
 • Arkusz do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
 • Automatyczny arkusz ułatwiający tworzenie zestawień rozrachunkowych i wspomagający proces windykacyjny
 • Planowanie i kontrola stanu realizacji budżetu
Elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika
 • Prognozowanie przychodów i kosztów w oparciu o rzeczywiste dane i relacje występujące w przedsiębiorstwie
 • Przeprowadzanie symulacji (np. wzrostu płac) na podstawie rzeczywistych danych i analizowanie ich wpływu na oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa
 • Analizowanie danych za wybrany okres, np. z uwzględnieniem przesuniętego roku obrachunkowego
 • Równoczesny dostęp do wszystkich lat obrachunkowych, porównywanie danych z różnych lat
 • Magazyn danych podręcznych wykorzystywanych do budowy własnych raportów i zestawień  
Zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych
 • Szybkie aktualizowanie zgromadzonych danych w oparciu o dane źródłowe, znajdujące się w programie Finanse i Księgowość
 • Możliwość dodania szczegółowego opisu do analizowanych danych
 • Łatwe modyfikowanie wzorcowych szablonów i dostosowywanie ich do własnych potrzeb
 • Automatyczne wczytywanie danych do zdefiniowanych raportów i zestawień
 • Dwupoziomowa ochrona przechowywanych danych poprzez wprowadzenie hasła użytkownika oraz zabezpieczenie przed przeglądaniem bądź modyfikowaniem danych za pomocą innych programów
Duża funkcjonalność we współpracy z programami pakietu MS Office
 • Kopiowanie zgromadzonych danych i wykorzystywanie ich, np. przy graficznych prezentacjach z użyciem przenośnego komputera pracującego z zainstalowanym pakietem MS Office XP/2003/2007
 • Możliwość odłączenia aplikacji od programu MS Excel bez utraty danych
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">