strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Comarch ERP Optima Kadry i Płace
Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi. Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo - płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Formularz danych kadrowych Formularz danych kadrowych Moduł ERP Optima Płace i Kadry umożliwia: zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią, możliwość utworzenia struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik, rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów, import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności, możliwość zaimportowania danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA), rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop, kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy), możliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc), ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin, definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności, korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci, powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac, podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe, rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje, naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy, sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS, tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami, możliwość archiwizacji wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizacji wypłat za wskazany okres. Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy pracownika Moduł Płace i Kadry Plus Posiada dodatkowe funkcje takie, jak: strukturę organizacyjną, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów, opcję powiązania listy płac z wybranym wydziałem, obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, dostępność mechanizmu pozwalającego na kontrolę wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych), wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych, możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych, automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia, możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia, rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny, możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP, możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów, atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji, funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty. Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również: z systemem Comarch CDN XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik, Comarch ERP Mobile Flota. To potrzeba klienta decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus. Moduły te charakteryzują się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku. Lista zapisów kadrowych Lista zapisów kadrowych pracownika Z modułem Kadry i Płace firma zyskuje: możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia, łatwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach, pełną kontrolę nadgodzin pracowników, dzięki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin, bezproblemową współpracę z programem Płatnik oraz SOD – offline, dużą elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe, oszczędność czasu dzięki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40, dostępność wszelkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">