strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


System Symfonia® Płace

Strona Główna >> Programy dla firm >> Płace >> System Symfonia® Płace

Program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia - generuje listy płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.  pobierz demo | podręcznik (PDF)

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych
 • Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji: indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
 • Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy)
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód" (możliwość planowania kosztów, płac, podwyżek)  

 Automatyzacja, skrócenie czasu potrzebnego do naliczania płac

 • Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego)
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych)
 • Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu
 • Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników)
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
 • Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń w różnych układach dla pracowników na podstawie list płac
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników – indywidualnie i grupowo
Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
 • Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
 • Nadrukina deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Łatwy dostęp do informacji o pracownikach
 • Gromadzenie danych o przebiegu pracy pracownika (historia zatrudnienia)
 • Ewidencja informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
 • Możliwość generowania zestawień według dowolnej grupy pracowników (działu pracowników) lub wzorca
 • Generowanie wybranych danych do zestawień statystycznych dla kierownictwa firmy
 • Możliwość wydruku kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika
 • Możliwość wydruku umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach
 • Generowanie wydruku umowy zlecenia i rachunku za umowę zlecenie

Tajność informacji

 • Zależność dostępu do informacji od poziomu uprawnień Użytkownika
 • Możliwość utajnienia płac
 • Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników – raportowanie zmian w czasie
Integracja z programem Finanse i Księgowość
 • Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość
 • Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
 • Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu Finanse i Księgowość

  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">