strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Gastro SZEF


Strona Główna >> Rozwiązania branżowe >> Gastronomia >>  Gastro SZEF

Gastro SZEF w powiększeniuProgram Gastro SZEF pozwala prowadzić gospodarkę magazynową firmy gastronomicznej. W oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaży, w tym sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich.

 

 


 • umożliwia prowadzenie gospodarki wielomagazynowej;
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży;
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur;
 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napojów, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów;
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem;
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej;
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduków;
 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
 • prezentuje raporty historii artykułów;
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw;
 • posiada raporty produkcji dziennej;
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw);
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągnietą marżę na każdy dzień i miesiąc;
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników;
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
 • umożliwia analize zapotrzebowania na surowce;
 • posiada moduł automatycznych zamówień;
 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów (wersja SQL);
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów PZ, MM, SN za pomocą inwentaryzatora (wersja SQL);
 • umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat;
 • prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej;
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
 • umożliwia rejestracje kart rabatowych, lojalnościowych, przedpłaconych, dotowanych;
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS;
 • umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych;
 • umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART;
 • w wersji SQL umożliwia szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro POS.
    
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">