strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


E-Faktura

Strona Główna >> Podpis Elektroniczny >> E-faktura, E-formularz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku "W sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej..." ostatecznie usankcjonowało elektroniczną fakturę (e-fakturę).

Co to takiego?

Podstawową cechą, która odróżnia e-fakturę od zwykłego dokumentu np. w Wordzie, PDF-ie jest podpis elektroniczny. Podpis ten tak jest skonstruowany, że po uzyskaniu pewnego unikalnego zestawu informacji, który można porównać z pieczątką i własnoręcznym podpisem, jest możliwe takie oznaczenie dokumentów elektronicznych, obecnych w pamięci komputerów, aby pewne było ich pochodzenie i niezmienny stan od czasu ich sporządzenia. Co więcej, aby udowodnić że dana faktura pochodzi faktycznie od oczekwianego podmiotu nie jest już potrzebna analiza podpisu itp., teraz wystarczy mniej niż sekunda pracy komputera i bezpłatne oprogramowanie do weryfikacji podpisu.   

E-faktura to  "wirtualny "  odpowiednik  faktury  papierowej, posiadający wszystkie zalety przetwarzania elektronicznych dokumentów, uzbrojony dodatkowo w funkcje umożliwiające jednoznaczne i pewne ustalenie:
- wystawcy faktury (osoby, która fakturę podpisała),
- czasu wystawienia lub podpisania faktury (oznaczenie faktury znacznikiem czasu
- niezmienności danych zawartych w e-fakturze. 

Dla kogo?

 1. Faktura elektroniczna obniża koszta związane z wprowadzaniem do wewnętrzej księgowości firmy danych z faktury. Po wdrożeniu odpowiedniego systemu powinno odbywać się to automatycznie. Przykładowo, otrzymaliśmy fakturę od usługodawcy internetowego za kolejny rok z góry, a ponieważ nasz ISP ma w zwyczaju przysyłać faktury o miesiąc za wcześnie, zapomniamy o niej i dowiadujemy się w momencie, kiedy przestaje działać nasza strona www. W przypadku faktur elektronicznych to żadna sztuka mieć wszystko pod kontrolą i nie dopuszczać do podobnych sytuacji, system komputerowy sam odczyta termin płatności i przypomni w odpowiedniej chwili, nie mówiąc już o planowaniu wydatków. Opisana powyżej sytuacja nie zdarzy się oczywiście w większej firmie, ale gdzie indziej jest to możliwe. 
  Dobrze, jeżeli odbieranie dokumentów elektronicznych będzie połączone z całym systemem informatycznym firmy, ale nawet proste zapisywanie e-faktur  jest dużo lepsze niż trzymanie ich starych papierowych odpowiedników, choćby dlatego, że łatwiej je będzie sortować, by nie pominąć np. ważnego
  faktura - biznes faktury
 2. klienta czy dostawcy. 
  Nie bez znaczenia jest też przyspieszenie całej procedury, ponieważ czynność związana z przyjęciem faktury sprowadza się do jej akceptacji, duża część pracy jeśli nie całość, zostaje zlecona komputerom. Oczywiście, e-faktura sprzyja automatyzacji pewnych procesów, które i tak powinny być zautomatyzowane. 
     
 3. E-faktura to nie tylko faktura w wersji elektronicznej, to także nowe podejście do wymiany informacji między podmiotami. Można przecież przy okazji wymienić inne informacje, których na standardowej fakturze w ogóle nie było albo były podane w formie mniej klarownej.
E-Formularz
E-formularz to elektroniczna (internetowa) forma klasycznych, papierowych dokumentów, znacznie upraszczających procesy biznesowe w firmie jaki i w urzędzie, redukują nakład pracy administracyjnej oraz ograniczają koszty. Za pomocą e-formularzy dzięki natychmiastowej weryfikacji wypełnianie oraz zmiany są dużo szybsze niż w przypadku papierowych dokumentów.

E-formularz dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego, który spełnia aktualne wymagania jest bezpiecznym środkiem zbierania i wymiany informacji pomiędzy podmiotami. Wszystkie realizowane e-formularze są finansowo gwarantowane przez wystawców certyfikatów podpisów kwalifikowanych, co daje gwarancję 100% pewności cyfrowo podpisanego dokumentu.

Weryfikacja wprowadzanych danych jest zawarta w formularzu a potrzebne kalkulacje są zaprogramowane w ramach formularza. Mniej wprowadzania danych oznacza zaoszczędzony czas a zaoszczędzony czas oznacza zaoszczędzone pieniądze.
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">