strona główna | o firmie | programy dla firm | kontakt | mapa strony
 
Live Chat Software for Business


Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych (BADE)

Strona Główna
>> Podpis Elektroniczny >> Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych

BADE – Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych jest systemem umożliwiającym pełną obsługę, w zakresie archiwizacji i konserwacji, dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Coraz szersze stosowanie dokumentów elektronicznych wymusza na użytkownikach odpowiednie ich przechowywanie. Nowością na rynku systemów archiwizujących pliki komputerowe jest archiwizacja plików podpisanych cyfrowo. Pliki te muszą, ze względu
na ich wartość dowodową, podlegać procesom, które zapewnią ważność dokumentowi nawet po upływie ważności certyfikatów.

BADE – Bezpieczne Archiwum Dokumentów Elektronicznych zapewnia ważność dokumentowi elektronicznemu, opatrzonemu podpisem elektronicznym, przez cały okres przechowywania w Bezpiecznym Archiwum Dokumentów Elektronicznych.

Podstawy prawne

 1. Rozporządzenie MSWiA w sprawie technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U.2006.206.1519)
 2. Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U.2006.206.1518)
 3. Rozporządzenie MSWiA w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.2006.227.1664)
 4. Rozporządzenie MSWiA w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U.2006.206.1516 i 1517)
 5. Ustawa o podpisie elektronicznym  (Dz.U.2001.130.1450)


Funkcje BADE – oprogramowanie klienckie: 
 1. Przechowywanie dowolnych plików komputerowych, w tym podpisanych elektronicznie (weryfikowanych przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jak i niekwalifikowanego),
 2. Znakowanie czasem plików zarówno deponowanych w Archiwum jak i pobieranych:
  1. kwalifikowanym znacznikiem czasu,
  2. lub/i niekwalifikowanym znacznikiem czasu,
 3. Zapewnienie ważności dowodowej dokumentu podpisanego elektronicznie przez określony czas,
 4. Deponowanie w Archiwum plików oraz ich pobieranie poprzez dedykowanego klienta BADE lub udostępnione interfejsy,
 5. Raportowanie zdeponowanych plików w Archiwum,
 6. Logowanie do Archiwum przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
 7. Zarządzanie użytkownikami, grupami użytkowników i uprawnieniami z poziomu panelu administracyjnego,
 8. Opatrywanie plików bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 9. Deponowanie dokumentów w Bezpiecznym Archiwum Dokumentów Elektronicznych,
 10. Opis deponowanych dokumentów przy pomocy meta danych,
 11. Nadawanie odpowiednich uprawnień do plików określonym użytkownikom lub grupom użytkowników (np. Zarząd, Księgowość, itp.),
 12. Pobieranie plików z Archiwum wraz z dowodami,
 13. Pełne raportowanie plików zdeponowanych, pobieranych i usuniętych,
 14. Wyszukiwanie plików w archiwum,
 15. Logowanie się użytkownika przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.
  

W 2015 deklaracje tylko drogą elektroniczną? 2014-07-08
Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym oraz innych ustaw. Projektowane zmiany zakładają, od przyszłego roku, obowiązkowe składanie deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Zwolnieni z tego obowiązku będą jedynie

Od 5 września obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości 2014-09-05
Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów – mikropodmioty, które od tego roku mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową. Resort finansów szacuje, że w skali roku mikropodmioty łącznie zaoszczędzą dzięki ustawie ok. 17 mln zł.

System Sage ERP X3 u dystrybutora drzewek i krzewów 2012-10-16
Firma Sage sp. z o.o. rozpoczęła wdrożenie oprogramowania Sage ERP X3 u polskiego dostawcy najwyższej jakości materiału szkółkarskiego, w tym drzewek i krzewów: firmie Fructoplant.


archiwum wiadomości

<--script language="JavaScript"--> <--src="http://chat.livechatinc.net/licence/1013298/script.cgi?lang=pl&groups=0">